HARMONICKÁ FIRMA

Odborná konzultantská činnost pro firmy a podnikatele

Jedná se metodu, jak si uvědomit současný stav, definovat příčiny, a efektivně řešit tento stav.

Harmonicka firma

HARMONICKÁ FIRMA ZNAMENÁ:

Harmonická práce

Harmonické vztahy mezi lidmi

Harmonické vztah s obchodními partnery

Harmonický finanční stav

Harmonické pracovní prostředí

Harmonický život pracovníků firmy

 

Postup:

1/ Analýza současného stavu firmy, definice klíčových nefungujících oblastí
2/ Hledání příčin
3/ Návrh řešení, strategie
4/ Harmonogram řešení
5/ Realizace

Pracuji s technikami jako například: systemické konstelace, feng shui, automatická kresba atp.

Jak to probíhá:

Klient (firma nebo její jednatel) řeší například problém časté fluktuace na pozici asistentky.

1/ Provedu pohovor s klientem, pokusím se stanovit zadání pro další terapeuty. Protože to může být způsobeno například

a) špatné umístění pracovního místa asistentky v prostoru (prostě jí táhne na záda). v Tomto případě by stačila konzultace s odborníkem na uspořádání prostoru, FENG SHUI apod.
b) chybí jednoznačné zařazení do hierarchie firmy, nemá jasnou pozici, čí je to vlastně asistentka…
c) fluktuace na této pozici poukazuje na nějaký jev v historii firmy, nebo jednatele, například v minulosti byl někdo z podobné pozice nevhodným způsobem “odejit” a proces odchodu nebyl ukončen, někdy se táhnou i soudní spory nebo vnitřní nevyjádřené spory, výčitky atd. A to právě vyjadřuje “nepohoda” pozice asistentky (v tomto případě bych doporučila techniku SYSTEMICKÉ KONSTELACE.

 

Ceny poradenství najdete v ceníku.

Ceny doporučených terapeutů jsou vždy předem projednány a schváleny klientem.